قرارداد کار

کارفرما

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد در تعریف قانون کار ، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر ... ادامه مطلب

ویژگی‌های قرارداد کار و شرایط صحت آن

ویژگی‌های قرارداد کار و شرایط صحت آن همه ما وقتی تصمیم به شروع کار در یک شرکت یا سازمان را می گیریم مهمترین چیزی که در نظر می گیریم این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهیم را دریافت کنیم.هم چنین کسی که اقدام به ... ادامه مطلب