قانون کار

بیمه بیکاری

هر آنچه از بیمه بیکاری باید بدانید

به چه کسی بی کار می‌گویند؟ از نظر قانون بیمه بیکاری، بی کار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند. براساس قانون، اگر فرد بیمه‌شده به ... ادامه مطلب
کارفرما

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می‌باشد در تعریف قانون کار ، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر ... ادامه مطلب

ساعت کار 

ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد و در قبال آن مزد ومزایای قانونی را دریافت می نمایند. اگر در این جمله دقت گردد مزد و مزایا با کار و زمان متناسب دیده شده است. ... ادامه مطلب

ویژگی‌های قرارداد کار و شرایط صحت آن

ویژگی‌های قرارداد کار و شرایط صحت آن همه ما وقتی تصمیم به شروع کار در یک شرکت یا سازمان را می گیریم مهمترین چیزی که در نظر می گیریم این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهیم را دریافت کنیم.هم چنین کسی که اقدام به ... ادامه مطلب