ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد و در قبال آن مزد ومزایای قانونی را دریافت می نمایند. اگر در این جمله دقت گردد مزد و مزایا با کار و زمان متناسب دیده شده است. ساعات کار روزانه، هفتگی و ماهانه کارگران چه اندازه باید باشد و حداقل و حداکثر آن چقدر باید باشد یکی از سوالات متداول است و همیشه اختلاف نظر نیز در ارتباط با آن ها وجود داشته است.

ساعات کار هفتگی افراد نباید کمتر از ۴۴ ساعت در هفته باشد. از آنجایی که هر هفته دارای هفت روز بوده و شش روز آن کاری می‌باشد، پس با تقسیم عدد ۴۴ به شش روز کاری به عدد ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه کار در روز می‌رسیم.

زمانی که کارگر در کارگاه سپری می کند

مدت زمانی که کارگر در سر کار و کارگاه سپری می کند با ساعات کار منظور قانون کار متفاوت است و ممکن است همه مدت زمانی که کارگر سر کار حضور دارد جزو ساعات کاری وی نباشد.

منظور از ساعات کار مدت زمانی است که کارگر وقت یا نیروی خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.

نکته: زمان هایی که در کارگاه به غیر از انجام کار سپری می شوند جزو ساعات کار محسوب نمی شوند. مانند ساعات استراحت، ساعات صرف غذا، ساعات نماز و … . به عنوان مثال کارگری که از ساعت ۷ صبح وارد کارگاه می شود و ساعت ۱۵ خارج می شود و از ساعت ۱۳ لغایت ۱۳:۳۰ برای استراحت و صرف نهار سپری می کند ۸ ساعت در کارگاه حضور داشته و ۷.۵ ساعت کارکرد داشته است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.