صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

تماس با ما

بیمه کارگر ساختمانی
کارگر ساختمانی کیست؟

فردی که به طور مستقیم در رابطه با ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان اشتغال داشته باشد که مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نیست.
متاسفانه برخی از افراد که شغل آن‌ها ساختمانی نیست با اخذ کارت مهارت فنی که بعضا به ‌راحتی دریافت می‌شود، اقدام به بیمه کردن خود در چارچوب قانون کارگران ساختمانی می‌کنند که این کار خلاف قانون و درواقع تضییع حقوق بیمه‌ شدگان است.

خدمات و حمایت‌های بیمه تامین‌اجتماعی برای کارگران ساختمانی مشمول قانون سال ٨٦ کدام‌اند؟

1. حوادث و بیماری‌ها
2.ازکارافتادگی (شامل پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار)
3. پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی
4. تحویل پروتز و اروتز
5. غرامت دستمزد (صرفا شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار مشمولین طبق مقررات تامین‌اجتماعی).
6. پرداخت هزینه کفن‌ودفن
7. هزینه سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار.

برای بیمه کارگران ساختمانی چه مدارکی را باید به شعبه ارائه داد؟

کارگر ساختمانی می‌تواند پس از اخذ کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، با ارائه مدارک لازم از قبیل:
1. کارت ملی
2. کارت مهارت فنی معتبر
3. شناسنامه خود و افراد تحت تکفل
4. تکمیل فرم ثبت‌نام در دفتر شعب سازمان تامین‌اجتماعی.
اقدام به ثبت‌نام کند و حق‌بیمه مقرر را در موعد مقرر (٧ درصد سهم بیمه‌شده) پرداخت کند.