صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

مرخصی استعلاجی

 

پرداخت حقوق در این ایام به عهده کیست:

پرداخت غرامت دستمزد (حقوق مرخصی استعلاجی) به عهده کارفرما نیست و فقط به عهده سازمان تامین اجتماعی است ,مگر در سازمانهایی که کارفرما خودش داوطلبانه نسبت به پرداخت مبلغی (برای کمک به کارکنان) پرداخت نماید.

این مبلغ به چه کسانی تعلق میگیرد:

مبلغ غرامت به بیمه شدگانی که به سبب بیماری یا حوادث، به طور موقت قادر به کار نیستند، پرداخت می شود.
اگر این افراد به تشخیص پزشک معالج ، قادر به کار نباشند، تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند و سازمان مذکور (بشرط رعایت موارد زیر )مبلغی تحت عنوان غرامت به ایشان پرداخت خواهد کرد:
1. در ایام بیماری، مشغول بکلر نباشد.
2.در ایام مذکور مزد یا حقوق دریافت نکرده باشد.
3. رابطه کارگری و کارفرمایی قبل از شروع بیماری وجود داشته باشد .
4. مدت استراحت بیمه شده به تأیید پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی رسیده باشد.
5. فرد مذکور در ایام بیماری خود را بازخرید نکرده باشد ، استعفا نداده یا اخراج هم نشده باشد.

چند بار در سال میتوان از مرخصی استعلاجی استفاده کرد :

برای مدت پرداخت غرامت دستمزدایام بیماری، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده هم شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت آن جزء سابقه , و مبلغ آن نیز جزء پرداخت حق بیمه محسوب می شود ( در این مدت ,خودِ فرد و خانواده‌اش کماکان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند ).


غرامت دستمزد در ایام مرخصی استعلاجی, به بیمه شده ای که :

1.بر اثر حادثه در کار , یا بیماری شغلی قادر به کار نباشد
2. بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود.
3. بیماری وی در ادامه بیماری قبلی باشد .
4. بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان شود و سپس بستری شود .
5. جانبازان انقلاب اسلامی ( در مواردی که بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند).

این مبلغ از چندمین روز قابل پرداخت است :

غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.
در سایر موارد ,غرامت مذکور از روز چهارم به بعد قابل پرداخت خواهد بود .

مراحل کار به چه صورت است :

1.گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند.
2.گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.
3.چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ١٥ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١٥ روز در سال و کمتر از ٦٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.
4. در صورتی که مدت استراحت بیمه شده از ٦٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.
5.میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.
6.برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

تنظیم انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و برند

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

مشاوره تامین اجتماعی

Insurance
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خدمات بیمه تامین اجتماعی و دیگر بیمه ها  

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری
مشاوره در زمینه چگونگی اخذ ، مدت زمان و شرایط  بیمه بیکاری 

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور
مشاوره بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
ارائه مشاوره و قبول پرونده های تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار
ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

پرونده های روابط کار

پرونده روابط کار
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

تسویه حساب قانونی با کارگر

checkout
مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی با کارگران