صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

از میان منابع حقوق کار، قانون کار دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای می باشد و در نظام حقوق کار ایران منبع و ماخذ اصلی تنظیم رابطه کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد، در واقع اگرچه قانون کار قانونی عام بوده و در این خصوص اصل بر شمول این قانون بر همه اقشار حقوق بگیر جامعه است اما وجود قوانین و مقررات خاص استخدامی ،‌قلمرو و دامنه شمول قانون کار را محدودتر می کند. قانون کار که از جمله قوانین حقوق داخلی کشور ما نیز به حساب می آید حقوق و تکالیفی را برای کارگران و کارفرمایان مقرر می دارد که در فصول دوازده گانه قانون کار به آنها پرداخته شده است.

در هیات ها تشخیص و حل اختلافات که مرجع رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما هستند، تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار برا این رابطه از مسایل مهم در فرآیند دادرسی محسوب می گردد و در این زمینه ، اساسا تا زمانی که هیات های رسیدگی بر شمول قانون کار بر رابطه اصحاب دعوی اطمینان حاصل نکنند ورود به ماهیت اختلاف و تصمیم گیری و صدور رای ممکن نخواهد بودو ماده ۱۸۸ قانون کار در مقام بیان تشخیص و تمیز مشمولان قانون کار از غیر مشمولین این قانون مقرر می دارد: اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که شامل ۲۰۲ ماده و ۱۲ تبصره است متضمن اصول و قواعدی است که در جهت تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان تدوین یافته است. فصول مختلف قانون کار مشتمل بر موضوعاتی راجع به قراردادهای کار، شرایط کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ،‌بازرسی کار ،‌آموزش و اشتغال ،‌تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه است که مجموعه آن در ۱۲ فصل تنظیم گردیده است.

قانون کار، ضمن این که واجد مقررات حمایتی در جهت حمایت از کارگران مزد بگیر جامعه است، از قوانین آمره بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری نیز است.