صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

اطمینان خاطر و احساس آرامش در کار را با  موسسه حقوقی عــدل گـسـتـر تجربه کنید

Advice

 

مشاوره روابط کار

 انجام مشاوره تخصصی  در زمینه روابط کار

Unemployment

 

بیمه بیکاری

 مشاوره بیمه بیکاری

Insurance

 

مشاوره تامین اجتماعی

انواع بیمه و مشکلات مربوط به آن 

hard

 

مشاغل سخت و زیان آور

بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت 

Company registration

 

 ثبت شرکت و برند

ارائه خدمات ثبت شرکت و برند

Accreditation

 

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

Contract

 

تنظیم انواع قرارداد

تنظیم انواع قرارداد کار

Work related accidents

 

حوادث ناشی از کار

پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

adlgostar

از میان منابع حقوق کار، قانون کار دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای می باشد و در نظام حقوق کار ایران منبع و ماخذ اصلی تنظیم رابطه کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد، در واقع اگرچه قانون کار قانونی عام بوده و در این خصوص اصل بر شمول این قانون بر همه اقشار حقوق بگیر جامعه است اما وجود قوانین و مقررات خاص استخدامی ،‌قلمرو و دامنه شمول قانون کار را محدودتر می کند. قانون کار که از جمله قوانین حقوق داخلی کشور ما نیز به حساب می آید حقوق و تکالیفی را برای کارگران و کارفرمایان مقرر می دارد که در فصول دوازده گانه قانون کار به آنها پرداخته شده است.

در هیات ها تشخیص و حل اختلافات که مرجع رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما هستند، تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار برا این رابطه از مسایل مهم در فرآیند دادرسی محسوب می گردد و در این زمینه ، اساسا تا زمانی که هیات های رسیدگی بر شمول قانون کار بر رابطه اصحاب دعوی اطمینان حاصل نکنند ورود به ماهیت اختلاف و تصمیم گیری و صدور رای ممکن نخواهد بودو ماده ۱۸۸ قانون کار در مقام بیان تشخیص و تمیز مشمولان قانون کار از غیر مشمولین این قانون مقرر می دارد: اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که شامل ۲۰۲ ماده و ۱۲ تبصره است متضمن اصول و قواعدی است که در جهت تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان تدوین یافته است. فصول مختلف قانون کار مشتمل بر موضوعاتی راجع به قراردادهای کار، شرایط کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ،‌بازرسی کار ،‌آموزش و اشتغال ،‌تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه است که مجموعه آن در ۱۲ فصل تنظیم گردیده است.

قانون کار، ضمن این که واجد مقررات حمایتی در جهت حمایت از کارگران مزد بگیر جامعه است، از قوانین آمره بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری نیز است.

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما