صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

تماس با ما

balance

روابط کار

پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری 

notepad

ثبت شرکت و برند

ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با  بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

notepad

انواع قراداد

تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

اطمینان خاطر و احساس آرامش در کار را با  موسسه حقوقی عــدل گـسـتـر تجربه کنید

kar

اداره کار

 اتواع خدمات در زمینه روابط کار

انواع قراداد کار ، دعاوی کارگر و کارفرما ، بیمه بیکاری ، حوادث حین کار ، آئین نامه انضباطی و ایمنی محپط کار و ...
ادامه مطلب...
tamin

سازمان تامین اجتماعی

انواع بیمه و مشکلات مربوط به آن 

ارایه مشاوره و قبول وکالت و پیکیری پرونده در موضوعات مختلف اداری و  حقوقی، سازمان تامین اجتماعی...
ادامه مطلب...
sabt4

سازمان ثبت اسناد

ارائه خدمات ثبت شرکت و برند

مشاور و ثبت انواع شرکت ها و موسسات ، تغیرات و تصمیمات شرکت ، طراحی و ثبت انواع برند و لوگوی تجاری ...
ادامه مطلب...
maliyat01

سازمان امور مالیاتی

ارئه کلیه خدمات مالیاتی

انجام خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی مربوط به ارزش افزوده، تنظیم و تسلیم اظهار نامه ها ، دفاع مالیاتی و معافیت مالیاتی ...
ادامه مطلب...

adlgostar

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما